Mosty ev.č. 319-002 a ev.č. 319-003 Pěčín

Source
Věstník veřejných zakázek
Buyer
Královéhradecký kraj
Industry
Stavebnictví
Award date
Aug. 7, 2006
Price (Kč without VAT)
20,314,489 ,- Kč
Supplier
MADOS MT, s.r.o.
Procedure
Jednací bez uveřejnění
Bids count
5
Popis

Most ev.č. 319 – 002 : Jedná se o modernizaci mostního objektu, který nevyhovuje prostorovému uspořádání silnice II. třídy. Tento mostní objekt leží na silnici II/319 v km 9,841. V rámci modernizace mostu bude provedeno rozšíření stávající konstrukce vozovky na požadovanou kategorijní šířku S7,5/60. Součástí stavby bude rozebrání komunikace, křídel a zábradlí, sanace nosné konstrukce, znovu vyzdění obkladu křídel a poprsních zdí, izolace, zásypy. Most ev.č. 319 – 003 : Při rekonstrukci mostu ev.č. 319-003 v Pěčíně v km 12,588 přes Pěčínský potok bude provedena nová izolace mostu, římsy ze železobetonu vč. ocelového zábradlí a nové nábřežní zdi a dlažby z lomového kamene.

User comments

Is there any news on this contract?
Are the data incorrect?
Add a link or comment on this contract.