Provádění odběrů a rozborů v rámci bioakumulačního monitoringu v povodí Moravy v roce 2006.

Source
Věstník veřejných zakázek
Buyer
Český hydrometeorologický ústav
Industry
Jiné služby
Award date
Aug. 8, 2006
Price (Kč without VAT)
1,246,291 ,- Kč
Supplier
Povodí Moravy, s.p.
Procedure
Jednací bez uveřejnění
Bids count
1
Popis

Provádění odběrů a rozborů mlžů, biofilmu a ryb (1x ročně), rozbory bentických organizmů (2x ročně).