Kapalinový chromatograf (separační modul) s tandemovým hmotnostním spektrometrem (LC-MS/MS) a generátorem dusíku pro ÚKF FNsP Ostrava v rámci grantu IGA MZ ČR s názvem "Nové možnosti TDM cyklosporinu A a jeho metabolitů po transplantaci ledvin"

Source
Věstník veřejných zakázek
Buyer
Fakultní nemocnice Ostrava
Industry
Medicínské vybavení
Award date
Aug. 8, 2006
Price (Kč without VAT)
6,950,131 ,- Kč
Supplier
Waters Gesellschaft m.b.H., organizační složka
Procedure
Otevřené
Bids count
2
Popis

Kapalinový chromatograf (separační modul) s tandemovým hmotnostním spektrometrem (LC-MS/MS) a generátorem dusíku pro ÚKF FNsP Ostrava v rámci grantu IGA MZ ČR s názvem "Nové možnosti TDM cyklosporinu A a jeho metabolitů po transplantaci ledvin"

User comments

Is there any news on this contract?
Are the data incorrect?
Add a link or comment on this contract.