stavba č. 0161- „TV Kolovraty, etapa 0002 - Kolovraty severovýchod“, 2. část

Source
Věstník veřejných zakázek
Buyer
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Industry
Stavebnictví
Award date
Aug. 11, 2006
Price (Kč without VAT)
4,978,921 ,- Kč
Supplier
„Sdružení ZOO Skanska SPS“
Procedure
Jednací bez uveřejnění
Bids count
Not published
Popis

dodatečné stavební práce, které vznikly na základě přejímacího řízení stavby (změna řešení rekonstrukce povrchů komunikace, snížení nivelety, přeložka sdělovacích kabelů, přeložka stávajícího vodovodního řadu DN 150 LTH v délce 90 bm, sanace pláně komunikace, výměna stávajících kanalizačních poklopů)

User comments

Is there any news on this contract?
Are the data incorrect?
Add a link or comment on this contract.