Revitalizační a protipovodňová opatření v lokalitě Baraňák

Source
Věstník veřejných zakázek
Buyer
Česká republika - Zemědělská vodohospodářská správa
Industry
Stavebnictví
Award date
Aug. 11, 2006
Price (Kč without VAT)
9,797,900 ,- Kč
Supplier
PAS Natura s.r.o.
Procedure
Užší
Bids count
5
Popis

Revitalizační úprava napřímeného toku (vytvoření meandrů, zmenšení hloubky a sklonu dna koryta), vytvoření systému mělkých tůní mokřadního charakteru a vybudování poldru se stálou zvodní k zachycení přívalových vod. Po dokončení prací - výsadba zeleně.

User comments

Is there any news on this contract?
Are the data incorrect?
Add a link or comment on this contract.