Zhotovitel díla „Odkanalizování a čištění odpadních vod v povodí řeky Radbuzy“

Source
Věstník veřejných zakázek
Buyer
Mikroregion RADBUZA
Industry
Stavebnictví
Award date
Aug. 11, 2006
Price (Kč without VAT)
729,447,580 ,- Kč
Supplier
Metrostav a.s.
Procedure
Otevřené
Bids count
4
EU funds used
Popis

Stav.práce a dodáv.vodohosp.infrastruktury pro výstavbu kanalizace a čistíren odpad. vod. Jde o rekonstrukci a výstavbu kanaliz. a čistíren odpad. vod v rozsahu: čistírny odpad. vod - 8 lokalit (2000 - 10 000 EO),kanal.síť 67,5km+2100 odb. pro přípojky.

User comments

Is there any news on this contract?
Are the data incorrect?
Add a link or comment on this contract.