VD Labská, osvětlení koruny hráze

Source
Věstník veřejných zakázek
Buyer
Povodí Labe, státní podnik
Industry
Stavebnictví
Award date
Aug. 11, 2006
Price (Kč without VAT)
1,667,196 ,- Kč
Supplier
SaM silnice a mosty a.s.
Procedure
Užší
Bids count
5
Popis

Sanace železobetonového zábradlí, říms a podhledu přelivů, rekonstrukce povrchu komunikace včetně odvodnění a přeložky sítí. Samostatnou částí stavby bude provedení osvětlení koruny a tělesa hráze.

Related contracts
Contract is part of group with total of 2 contracts with volume 11,040,687 Kč without VAT

Related contracts