II/272 Benátky nad Jizerou - průtah II, včetně připojení areálu Carbo a ul. Platanová

Source
Věstník veřejných zakázek
Buyer
Město Benátky nad Jizerou
Industry
Stavebnictví
Award date
Aug. 15, 2006
Price (Kč without VAT)
16,797,074 ,- Kč
Supplier
H-INTES s.r.o.
Procedure
Jednací bez uveřejnění
Bids count
4
Popis

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto výběrového řízení je provedení a obstarání veškerých prací a zhotovování děl nutných k úplnému dokončení stavby: “II/272 Benátky nad Jizerou - průtah II, včetně připojení areálu Carbo a ul. Palatanová“, v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací a touto zadávací dokumentací.