Husí potok, Hladké Životice km 1,400-1,960 (dodatečné práce)

Source
Věstník veřejných zakázek
Buyer
Povodí Odry, státní podnik
Industry
Stavebnictví
Award date
Aug. 15, 2006
Price (Kč without VAT)
600,885 ,- Kč
Supplier
TCHAS spol. s r.o., závod Ingstav Ostrava
Procedure
Jednací bez uveřejnění
Bids count
1
Popis

provedení dodatečných prací stavby - úpravy vodního toku Husí potok, Hladké Životice km 1,400-1,960, a to rozdílových položek mezi zadávací dokumentací stavby a realizační dokumentací stavby z důvodu neočekávané změny geologických poměrů při zakládání stavby

User comments

Is there any news on this contract?
Are the data incorrect?
Add a link or comment on this contract.