Dokončení zakládání sanačních zemin na lomu Medard – Libík

Source
Věstník veřejných zakázek
Buyer
Česká republika - Ministerstvo financí
Industry
Stavebnictví
Award date
Aug. 15, 2006
Price (Kč without VAT)
198,410,188 ,- Kč
Supplier
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s.
Procedure
Otevřené
Bids count
2
Popis

Celkový založený objem sanačních zemin bude 6,399 mil. m3, dále bude deponováno 0,5 mil. m3 pro následné převrstvení, rekultivace dotčených ploch.

User comments

Is there any news on this contract?
Are the data incorrect?
Add a link or comment on this contract.