Budování malých a středních energetických zdrojů a souvisejících rozvodných sítí ve vybraných oblastech Palestiny

Source
Věstník veřejných zakázek
Buyer
Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu
Industry
Jiné služby
Award date
Aug. 15, 2006
Price (Kč without VAT)
55,000,000 ,- Kč
Supplier
Nova Partner, s.r.o.
Procedure
Otevřené
Bids count
1
Popis

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování projektu a jeho následná realizace v oblasti budování malých energetických zdrojů a souvisejících rozvodných sítí ve vybraných oblastech Palestiny. Projekt bude řešit budování malých energetických zdrojů s instalací vypínačů, dodávky elektrozařízení rozpínacích stanic, vlastní výstavbu staničních dispečinků a rozpínacích stanic, připojení a přizpůsobení celého systému na řídící systém SCADA. Důvodem realizace tohoto rozvojového projektu je, že vybrané oblasti Palestiny buď nemají vůbec vybudovaný energetický systém a je nutné jej doplnit formou dodávek a instalace malých energetických zdrojů včetně rozvodných sítí nebo stávající instalované systémy vyžadují radikální obnovu, modernizaci a rozšíření.

User comments

Is there any news on this contract?
Are the data incorrect?
Add a link or comment on this contract.