Regenerace panel. sídliště Bohumín-část Budoucnost a Sv. Čecha- 2.1. etapa (Sv. Čecha, část propojení)

Source
Věstník veřejných zakázek
Buyer
Město Bohumín
Industry
Stavebnictví
Award date
Aug. 18, 2006
Price (Kč without VAT)
9,793,777 ,- Kč
Supplier
STRABAG a. s., Odštěpný závod Praha
Procedure
Otevřené
Bids count
2
Popis

Dopravní propojení uslep. částí ul. Sv. Čecha, nové parkovací stání, chodníky vč. cyklotrasy, úpravy nezpevněných a zpevněných ploch, odvodnění, doplnění výsadeb, prvků mobiliáře, rekonstrukce osvětlení, přeložky inženýrských sítí, výstavba hřiště pro předškolní děti

User comments

Is there any news on this contract?
Are the data incorrect?
Add a link or comment on this contract.