Osvojení surovinové základny proprůmyslové využití ve sklářském průmyslu v oblasti jižní části středního Vietnamu

Source
Věstník veřejných zakázek
Buyer
Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu
Industry
Přírodní zdroje
Award date
Aug. 18, 2006
Price (Kč without VAT)
28,000,000 ,- Kč
Supplier
G E T s.r.o.
Procedure
Otevřené
Bids count
1
Popis

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou:a)projekční a průzkumné práce pro zajištění vhodných surovinových zdrojů pro výrobu sklářských a keramických výroků (křemičitý písek, kaolín, živec)-podrobný geologický průzkum a geologicko ložiskový,báňské a technologické zhodnocení vhodných ložisek potřebných surovin,b)dodávky základního technologického celku testovacích a laboratorních zařízení a uvedení těchto zařízení do provozu, c) posouzení možnosti dobývání vybraných ložisek z hlediska vlivu tohoto záměru na životní prostředí,d) měřické práce-zpracování podrobných mapových podkladů pro vybraná ložiska pro vyhodnocovací a projekční práce,e) projekční práce pro otvírku a dobývání vybraných ložisek, doporučení nezbytných kroků pro zahájení těžby,f)-projekce zařízení a technologických postupů pro zajištění těžby a následné úpravy surovin,g)-zaškolení odborného personálu v celém komplexu zamýšleného projektu (předávání know-how a vybraných memtodických postupu)Cílem ptojektu je rozvoj a využití konkrétních surovinových zdrojů pro sklářský průmysl, metodické rozpracování postupů provozní praxe, zavedení systému výchovy odborníků, podpora soukromého podnikání malých a středních podniků, podpora rozvoje venkova a zaměstnanosti.

User comments

Is there any news on this contract?
Are the data incorrect?
Add a link or comment on this contract.