Opatření ved. k nápravě st. ekolog. zátěží vzniklých před privat. na lokalitách lagun betasmoly a destilačních zbytků spol. ALIACHEM a.s., o.z. SYNTHESIA

Source
Věstník veřejných zakázek
Buyer
Česká republika - Ministerstvo financí
Industry
Technické služby
Award date
Aug. 18, 2006
Price (Kč without VAT)
244,899,085 ,- Kč
Supplier
GEOSAN GROUP a.s.
Procedure
Otevřené
Bids count
5
Popis

Realizace sanačních prací v nesaturované a saturované zóně horninového prostředí na lokalitách lagun betasmoly a destilačních zbytků odtěžením odpadů do úrovně pův. terénu podzákladí skládek. Odpady energeticky nebo materiálově využity.

User comments

Is there any news on this contract?
Are the data incorrect?
Add a link or comment on this contract.