Realizace velkoplošných oprav komunikací na území města Liberce – dodatečné práce

Source
Věstník veřejných zakázek
Buyer
statutární město Liberec
Industry
Stavebnictví
Award date
Aug. 25, 2006
Price (Kč without VAT)
4,223,120 ,- Kč
Supplier
Technické služby města Liberce a.s.
Procedure
Jednací bez uveřejnění
Bids count
1
Popis

Předmětem této veřejné zakázky jsou dodatečné stavební práce dle výkazu výměr. Zadavatel rozhodl o rozšíření zakázky na komunikaci Hlávkova. Jedná se o velmi frekventovanou komunikaci mající charakter městského obchvatu. Podklady pro původní veřejnou zakázku byly zpracovány na základě stavu komunikace v mimozimním období roku 2005 a uvedená výměra komunikace Hlávkova byla předpokládaná potřeba velkoplošné opravy korespondující s touto skutečností. Extrémní podmínky zimního období 2005/2006 však narušily komunikaci v takové míře, že je nutné výměru velkoplošné opravy rozšířit. V návaznosti na rozšíření velkoplošné opravy je nutné realizovat i přechod pro chodce odpovídající současný požadavkům a vyplývající z potřeb ke školám. Tyto dodatečné práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací

User comments

Is there any news on this contract?
Are the data incorrect?
Add a link or comment on this contract.