Průmyslová zóna Zlín - východ - komunikace, inženýrské sítě - prodloužení, I. etapa

Source
Věstník veřejných zakázek
Buyer
statutární město Zlín
Industry
Stavebnictví
Award date
Aug. 25, 2006
Price (Kč without VAT)
5,946,194 ,- Kč
Supplier
KKS, spol. s r. o.
Procedure
Užší
Bids count
5
Popis

Prodloužení inženýrských sítí (kanalizace dešťová PVC DN 300 dl. 158 m, kanalizace splašková PVC DN 300 dl. 150 m, vodovod lPE 110 x 10,2 mm dl. 154 m) a místní komunikace včetně chodníku v ploše 1369 m2 v Průmyslové zóně Zlín - východ.

User comments

Is there any news on this contract?
Are the data incorrect?
Add a link or comment on this contract.