Strat. analýza rozsahu a potřeb st. města Brna a Jihomor.kraje pro vybudování nadregionálního sport. a kult. areálu ve vazbě na posouzení výstavby fotbalového stadionu a dalších zařízení a studie proveditelnosti brownfieldu Ponava s prioriním využitím PPP

Source
Věstník veřejných zakázek
Buyer
Statutární město Brno
Industry
Jiné služby
Award date
Aug. 25, 2006
Price (Kč without VAT)
7,985,000 ,- Kč
Supplier
PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.
Procedure
Otevřené
Bids count
9
Popis

Vypracování Strategická analýza rozsahu a potřeb statutárního města Brna a Jihomoravského kraje pro vybudování nadregionálního sportovního a kulturního areálu ve vazbě na posouzení výstavby fotbalového stadionu a dalších zařízení a vypracování Studie proveditelnosti brownfieldu Ponava s prioritním využitím formy partnerství veřejného a soukromého sektoru

User comments

Is there any news on this contract?
Are the data incorrect?
Add a link or comment on this contract.