Pomoc při budování odborného technického a materiálního zázemí v cévní chirurgii – nemocnice Sarajevo, Tuzla a Mostar

Source
Věstník veřejných zakázek
Buyer
Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu
Industry
Jiné služby
Award date
Aug. 25, 2006
Price (Kč without VAT)
34,000,000 ,- Kč
Supplier
Výzkumný ústav pletařský, a.s.
Procedure
Otevřené
Bids count
1
Popis

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektu a jeho následná realizace zaměřená na zlepšení úrovně a dostupnosti zdravotní péče se zaměřením na léčbu a prevenci kardiovaskulárních chorob v souladu s prioritními programovými trendy rozvoje zdravotnictví Bosny a Hercegoviny. Projekt bude uskutečněn v nemocnicích v Sarajevu, Tuzle a Mostaru. Program navazuje na vládní podporu a na aktivitu Ministerstva zdravotnictví Bosny a Hercegoviny. Cílem projektu je dosáhnout maximální propojenosti a systémového řešení v segmentu kardiovaskulární chirurgie, odborné výměny lékařů při zvyšování úrovně jejich znalostí a zkušeností s principem zajištění materiálně-technické pomoci (podrobná analýza stávajících potřeb v příslušných oborech a obnova, popř. doplnění technických prostředků ve výše zmíněných zdravotnických zařízeních). Hlavní součásti projektu budou tvořit podrobná analýza potřeb v oboru kardiovaskulární chirurgie, dodávky technických zařízení a spotřebního materiálu dle potřeb poskytovaných služeb, informační podpora (např. výměnné stáže), vzdělávání (výzkum).

User comments

Is there any news on this contract?
Are the data incorrect?
Add a link or comment on this contract.