Dodávky softwaru firmy Microsoft na základě multilicenčního programu Microsoft Select Agreement 6.3

Source
Věstník veřejných zakázek
Buyer
Česká republika - Správa státních hmotných rezerv
Industry
Informatika a telekomunikace
Award date
Sept. 8, 2006
Price (Kč without VAT)
4,600,000 ,- Kč
Supplier
AutoCont CZ, a.s.
Procedure
Otevřené
Framework agreement
(final price 4,600,000,- Kč
Bids count
1
Popis

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy mezi dodavatelem a zadavatelem. Uzavření prováděcí smlouvy Microsoft Select Agreement 6.3. Prodej licencí z programu Select podle požadavků zadavatele. Administrace provádění smlouvy Select.