Rekonstrukce silnice III/18019-III.,IV.etapa, Částkova ulice

Source
Věstník veřejných zakázek
Buyer
statutární město Plzeň
Industry
Stavebnictví
Award date
Sept. 8, 2006
Price (Kč without VAT)
96,830,115 ,- Kč
Supplier
STRABAG a. s., Odštěpný závod Praha
Procedure
Otevřené
Bids count
5
Popis

Rekonstrukce komunikací, chodníků, vod. řadů a přípojek veřej. osvětlení, úpravy trolej. vedení, úpravy SSZ, provedení chráničkové trasy PMDP, sdělovací vedení SIT, přeložky vedení Čes. Telecomu, překládka tramvajových zastávek.

User comments

Is there any news on this contract?
Are the data incorrect?
Add a link or comment on this contract.