Revolvingový úvěr do výše 500 mil. Kč pro Plzeňský kraj

Zdroj
Věstník veřejných zakázek
Zadavatel
Plzeňský kraj
Odvětví
Právní, poradenské a jiné komerční služby
Datum zveřejnění
23. září 2013
Cena (Kč bez DPH)
4 562 500 ,- Kč
Dodavatel
Raiffeisenbank a.s., pobočka Plzeň
Druh řízení
Otevřené
Počet nabídek
5
Popis

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí bankovního úvěru revolvingového typu s opakovaným čerpáním a splácením dle potřeb Zadavatele do výše úvěrového limitu 500 000 000,- Kč (CZK) pro případ krátkodobého výpadku likvidity Plzeňského kraje. Revolvingový úvěr (dále jen „Úvěr“) se poskytuje na dobu určitou do 31. 12. 2015 s možností prodloužení období čerpání / splatnosti úvěru („prolongace úvěru“) o dvanáct (12) měsíců nad sjednanou dobu účinnost uzavřené smlouvy o úvěru. Zadavatel je oprávněn Úvěr splácet kdykoli, nejpozději do 31. 12. 2015; v případě využití možnosti prolongace úvěru nejpozději do 31. 12. 2016. Zadavatel je oprávněn Úvěr čerpat a splácet dle svých potřeb opakovaně bez poplatků nebo sankcí za předčasné splacení. Zadavatel připouští bankovní úvěr revolvingového typu formou kontokorentního úvěru nebo formou samostatných krátkodobých úvěrů do celkové výše úvěrového limitu 500 000 000,- Kč (CZK).

Informace od návštěvníků

Vyšel o zakázce článek?
Jsou vedené údaje špatně?
Přidejte k zakázce odkaz nebo informaci.