Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace

Zdroj
Věstník veřejných zakázek
Zadavatel
Plzeňský kraj
Odvětví
Informatika a telekomunikace
Datum zveřejnění
3. října 2013
Cena (Kč bez DPH)
1 616 000 ,- Kč
Dodavatel
Pontech s.r.o.
Druh řízení
Otevřené
Počet nabídek
10
Podpořeno EU
Popis

Předmětem plnění veřejné zakázky je:A) Vytvoření a implementace informačního systému pro projektové řízení a nástroje komunikace. Projektovým řízením pro účely této veřejné zakázky zadavatel rozumí:• evidenci životního cyklu projektů realizovaných Plzeňským kraje (zdroj financování projektů není rozhodující, jde o projekty vnitřní i externí);• řízení projektových týmů, ustanovených k realizaci projektů;• úložiště a správa veškeré dokumentace vztahující se k projektům;• řízení projektových financí (ekonomika projektů včetně vícezdrojového financování projektů);• řízení administrace projektů;• řízení zdrojů projektů.Nástroji komunikace pro účely této veřejné zakázky zadavatel rozumí elektronický nástroj pro komunikaci:• mezi Plzeňským krajem a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi;• uvnitř Plzeňského kraje a jeho orgánů, zejména pak uvnitř Krajského úřadu Plzeňského kraje.B) Vytvoření uživatelské příručky pro uživatele a administrátora.Proškolení administrátorů.Proškolení uživatelů pro pilotní a produktivní provoz.Vytvoření videokurzu a e-learningového kurzu pro uživatele.C) Poskytování technické údržby a podpory (maintenance) dodaného aplikačního programového vybavení.

Informace od návštěvníků

Vyšel o zakázce článek?
Jsou vedené údaje špatně?
Přidejte k zakázce odkaz nebo informaci.