ČÁST 2: Domy na půl cesty v ORP Plzeň

Zdroj
Věstník veřejných zakázek
Zadavatel
Plzeňský kraj
Odvětví
Zdravotní, sociální a vzdělávací služby
Datum zveřejnění
20. září 2013
Cena (Kč bez DPH)
1 418 000 ,- Kč
Dodavatel
Středisko křesťanské pomoci Plzeň
Druh řízení
Zjednodušené podlimitní
Počet nabídek
2
Podpořeno EU
Popis

Předmětem veřejné zakázky je zajištění poskytování vybrané sociální služby (dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) a zajištění její dostupnosti osobám sociálně vyloučeným nebo ohroženým sociálním vyloučením na území Plzeňského kraje v níže uvedených územích obcí s rozšířenou působností (dále jen ORP).Veřejná zakázka je v souladu s § 98 zákona rozdělena na 2 části dle správního území obcí s rozšířenou působností:1. část – Domy na půl cesty v ORP Klatovy2. část – Domy na půl cesty v ORP Plzeň

Informace od návštěvníků

Vyšel o zakázce článek?
Jsou vedené údaje špatně?
Přidejte k zakázce odkaz nebo informaci.