Systém sběru informací o průjezdu a měření rychlosti vozidel na území Plzeňského kraje

Zdroj
Věstník veřejných zakázek
Zadavatel
Plzeňský kraj
Odvětví
Informatika a telekomunikace
Datum zveřejnění
14. října 2014
Cena (Kč bez DPH)
12 565 098 ,- Kč
Dodavatel
GEMOS CZ, spol. s r.o.
Druh řízení
Otevřené
Počet nabídek
3
Podpořeno EU
Popis

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace prvků aktivního monitoringu, dodávka nebo vytvoření informačních systémů pro zpracování dat ze systému prvků aktivního monitoringu, jejich implementace do definovaného prostředí a poskytnutí služeb souvisejících s nasazením systému do produktivního provozu.Předmětem veřejné zakázky je vytvoření nebo dodávka • kompletů systému prvků pro aktivní monitoring pro měření rychlosti, kamer a počítačové jednotky pro vyhodnocování získaných dat, • kompletů se zobrazováním naměřené rychlosti a informačním panelem, • meteostanic kompatibilních s těmito komplety • a zařízení pro detekci chodců kompatibilních s těmito komplety, • včetně software s požadovanou funkcionalitou,v detailní technické specifikaci a v počtech uvedených v příloze č. 1 Zadávací dokumentace – Technické dokumentaci a jejích přílohách.Předmětem veřejné zakázky je také služba instalace těchto zařízení v definovaných lokalitách v příloze č. 1 Zadávací dokumentace – Technické dokumentaci a jejích přílohách a to včetně zajištění nezbytných formálních kroků pro jejich instalaci za součinnosti obcí, v jejichž území budou zařízení instalována.Předmětem veřejné zakázky je vytvoření nebo dodávka centrálních systémů pro • zpracování dat, která nejsou osobními údaji podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, za účelem vyhodnocování stavu o průjezdech vozidel lokalitami, povětrnostními podmínkami v lokalitách a poskytování těchto informací veřejnosti, • a zpracování dat, která jsou osobními údaji podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, která budou sloužit jako podklad pro Policii ČR zastoupenou v projektu Českou republikou – Krajským ředitelstvím policie Plzeňského kraje,a to v souladu s platnou legislativou v oblasti ochrany osobních údajů a v rozsahu definovaném v příloze č. 1 Zadávací dokumentace – Technické dokumentaci a jejích přílohách.Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvou serverů pro centrální systémy dle přílohy č. 1 Zadávací dokumentace - Technické specifikace a jejích příloh.Předmětem plnění veřejné zakázky je rovněž poskytování služeb podpory, údržby, servisu a rozvoje.Rozsah plnění předmětu zakázky bude blíže vymezen v Technické dokumentaci (příloha č. 1 Zadávací dokumentace) a v návrzích smluv, které jsou přílohami č. 2 (návrh smlouvy o dílo) a č. 3 (návrh smlouvy o poskytování podpory a rozvoje) Zadávací dokumentace.Předmětem veřejné zakázky je dále školení na informační systém, správa informačního systému a dodaných zařízení, poskytování služeb mobilní datové komunikace pro zařízení, která je možné obsluhovat pouze GSM sítěmi, a další dodávky a služby, které budou specifikované v Zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Informace od návštěvníků

Vyšel o zakázce článek?
Jsou vedené údaje špatně?
Přidejte k zakázce odkaz nebo informaci.