Transformace DOZP Stod II. etapa – stavební práce - 2. vyhlášení

Zdroj
Věstník veřejných zakázek
Zadavatel
Plzeňský kraj
Odvětví
Stavebnictví
Datum zveřejnění
5. ledna 2015
Cena (Kč bez DPH)
19 988 776 ,- Kč
Dodavatel
Václav Kestler
Druh řízení
Otevřené
Počet nabídek
7
Podpořeno EU
Popis

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, a to stavební úpravy objektů (domů a bytu) které budou po těchto úpravách sloužit k bydlení osob se zdravotním postižením. Předmětem plnění je též interiérové vybavení vestavěným nábytkem a vestavěnými spotřebiči. Sazba DPH a její výše bude stanovena v souladu s ustanovením § 48a zák. č. 235/2004 Sb., v platném znění, s výjimkou plnění, která podléhají základní sazbě. Podrobný rozsah plnění je patrný z projektové dokumentace pro provádění stavby (vč. soupisů prací a výkazů výměr). Projektovou dokumentaci pro provádění stavby zpracovala společnost: Plzeňský projektový a architektonický atelier s.r.o., sídlem Barrandova 404/28, 326 00 Plzeň, IČO: 64359905. Termín vypracování projektové dokumentace je 01/2014.

Informace od návštěvníků

Vyšel o zakázce článek?
Jsou vedené údaje špatně?
Přidejte k zakázce odkaz nebo informaci.