Transformace DOZP Stod II. etapa – stavební práce – 2. vyhlášení

Zdroj
Věstník veřejných zakázek
Zadavatel
Plzeňský kraj
Odvětví
Stavebnictví
Datum zveřejnění
31. března 2015
Cena (Kč bez DPH)
13 166 ,- Kč
Dodavatel
Václav Kestler
Druh řízení
Jednací bez uveřejnění
Počet nabídek
1
Podpořeno EU
Popis

Předmětem díla jsou stavební a montážní práce spojené s výstavbou staveb pro sociální bydlení, včetně jejich příslušenství. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení článku III.4, IV.2. a článku XVI.1 Smlouvy o dílo č. 00342015 ze dne 19. 12. 2014 (dále jen Smlouva) dohodly pro nastalé, objektivně nepředvídané a neočekávané okolnosti na rozšíření a změně předmětu díla o práce, které budou provedeny v místě Tlučná, Vrchlického č.p. 178. Bližší vymezení těchto prací je uvedeno v příloze uzavřeného Dodatku č. 1 ze dne 25. 03. 2015. Tento Dodatek č. 1 vč. přílohy je uveřejněn na profilu zadavatele na URL adrese: https://ezak.cnpk.cz/contract_display_3018.html, v sekci "Veřejné dokumenty".Zakázka je spolufinancovaná z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj, z Integrovaného operačního programu, oblasti intervence 3.1

Informace od návštěvníků

Vyšel o zakázce článek?
Jsou vedené údaje špatně?
Přidejte k zakázce odkaz nebo informaci.