Transformace DOZP Stod I. etapa - lokality Dnešice, Stod, Nýřany, Holýšov

Zdroj
Věstník veřejných zakázek
Zadavatel
Plzeňský kraj
Odvětví
Stavebnictví
Datum zveřejnění
31. března 2015
Cena (Kč bez DPH)
524 791 ,- Kč
Dodavatel
Václav Kestler
Druh řízení
Jednací bez uveřejnění
Počet nabídek
1
Podpořeno EU
Popis

Předmětem veřejné zakázky je nová výstavba a stavební úpravy objektů sloužících k bydlení osob se zdravotním postižením. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení článku III.2, III.3. IV.2. a článku XV.1 Smlouvy dohodly pro nastalé, objektivně nepředvídané a neočekávané okolnosti na rozšíření a změně předmětu díla o tyto práce. Zvýšení únosnosti budované komunikace na normové hodnoty. Odstranění nezhutnitelných vrstev podloží komunikace, položení chrániček a patek pro budoucí veřejné osvětlení v lokalitě Stod. Dodatek č. 4 je uveřejněn na profilu zadavatele na URL adrese zakázky: https://ezak.cnpk.cz/contract_display_1445.html, v sekci "Veřejné dokumenty".Zakázka je spolufinancovaná z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj, z Integrovaného operačního programu, oblasti intervence 3.1

Informace od návštěvníků

Vyšel o zakázce článek?
Jsou vedené údaje špatně?
Přidejte k zakázce odkaz nebo informaci.