Nová Karolína - Prodloužená ul. Porážková I.

Source
Věstník veřejných zakázek
Buyer
Statutární město Ostrava, Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
Industry
Stavebnictví
Award date
Oct. 10, 2011
Price (Kč without VAT)
79,599,933 ,- Kč
Supplier
FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Procedure
Užší
Bids count
5
EU funds used
Popis

Předmětem výběrového řízení je rekonstrukce stávajících komunikací, chodníků a zpevněných ploch (parkoviště). S ohledem na nedostatek ploch statické dopravy je navrženo rozšíření zpevněných ploch v ul. Švabinského. Je nutné kácení stávající zeleně. Tato etapa výstavby a rekonstrukce ul. Porážkové, obsahuje vybudování komunikace v úseku ul. Kolejní – Nová Karolína. V rámci stavby nejsou navrženy stavební objekty typu mostů a pozemních objektů. Navržena opěrná stěna podél komunikace pod mostními objekty ul. 28. října (tzv. Frydlanské mosty). Zařízení staveniště bude řešeno dodavatelem stavby v souladu s jeho potřebami a podmínkami výstavby uvedenými v „Územním rozhodnutí a Stavební povolení“. Blíže v projektové dokumentaci. Akce je spolufinancovaná z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013

User comments

Is there any news on this contract?
Are the data incorrect?
Add a link or comment on this contract.