Tramvajová zastávka Karolina

Source
Věstník veřejných zakázek
Buyer
Statutární město Ostrava, Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
Industry
Stavebnictví
Award date
Feb. 17, 2012
Price (Kč without VAT)
68,212,909 ,- Kč
Supplier
EUROVIA CS, a. s.
Procedure
Užší
Bids count
4
EU funds used
Popis

Předmětem výběrového řízení je výstavba nové obousměrné tramvajové zastávky Na Karolíně a s tím související změna šířkového uspořádání ul. 28. října v prostoru plánované zastávky, dále napojení komunikace a tramvajové trati v prostoru Frýdlantských mostů a s tím spojenou změnu šířkového uspořádání. Tento návrh vyplývá ze studie prostorového řešení tramvajových nástupišť zastávky Karolina na ul. 28. října a navazuje na připravovanou zástavbu rekultivovaných ploch Na Karolíně. Ulice 28. října je klasifikována jako komunikace sběrná funkční třídy C a v současné době slouží jako hlavní dopravní spojení do centra Ostravy. Stávající šířkové uspořádání komunikace je 16,30m mezi obrubníky s tím, že v dopravním prostoru je vedena oboustranná tramvajová trať ve směru ELEKTRA/VÝSTAVIŠTĚ – NÁMĚSTÍ REPUBLIKY RÝDLANTSKÉ MOSTY. V rámci výstavby tramvajové zastávky Karolina se jedná o změnu vedení tramvajové tratě spojené se směrovou a šířkovou úpravou ul. 28. října. Šířkové uspořádání a šířka prostoru pro umístění zastávky vyplývají z dokumentace pro zástavbu Karoliny, kde je vymezen prostor pro umístění zastávky jak šířkově tak směrově. Vložení tramvajového tělesa do komunikace nevyvolá zásadní změnu ve využívání území. Předpokládá se zachováním funkcí všech křižovatek a dopravních napojení v koordinaci s výstavbou nových objektů a napojení území Nová Karolína. Odvodnění komunikace a tramvajové tratě je do jednotné kanalizace. Zařízení staveniště bude řešeno dodavatelem stavby v souladu s jeho potřebami a podmínkami výstavby uvedenými v „Územním rozhodnutí a Stavební povolení“. Blíže v projektové dokumentaci.

User comments

Is there any news on this contract?
Are the data incorrect?
Add a link or comment on this contract.