Azylový dům – vícestupňová sociální služba Jablonec nad Nisou

Source
Věstník veřejných zakázek
Buyer
Statutární město Jablonec nad Nisou
Industry
Stavebnictví
Award date
Feb. 24, 2015
Price (Kč without VAT)
12,347,101 ,- Kč
Supplier
Ventax s.r.o.
Procedure
Otevřené
Bids count
9
EU funds used
Popis

Předmětem stavebních prací je celková rekonstrukce objektu v lokalitě Za Plynárnou 13 v Jablonci nad Nisou. V budově vznikne nové centrum pro poskytování sociálních služeb osobám ohroženým sociálním vyloučením. Součástí stavebních prací je demolice nefunkční kotelny, demontáži všech příček, vybourání stropů napadených dřevomorkou, zazdívky některých oken. Základy objektu zůstanou původní, stejně tak svislé nosné konstrukce (obvodové zdivo je z plných cihel), střecha, schodiště a komíny (po úpravě průduchu bude napojen kotel). Vodorovné nosné konstrukce – stropy budou vybudovány nové železobetonové, fasáda bude zateplena polystyrenem a opatřena novou tenkovrstvou omítkou, římsy vylepeny z polystyrenu. Povrch jednotlivých místností bude upraven dle druhu místnosti (obklady, malby), provede se izolace proti zemní vlhkosti – injektáž obvodového zdiva, sanační vnitřní omítky. Instalovány budou tepelné a akustické izolace – nově polystyren do podlah a SDK příček, podlahy budou upraveny dle určení místnosti (dlažba, PVC, bet. mazaniny). Nové příčky budou z dřevovláknitých desek, výplně otvorů budou tvořit nová plastová okna a nové typové dveře. Součástí je rovněž vybudování nové vodovodní přípojky a nových vnitřních rozvodů. Vybudována bude nová kotelna na tuhá paliva – na spalování biomasy (dřevěné pelety) a instalovány nové radiátory. Nové budou rovněž rozvody elektroinstalace (dojde k posílení příkonu od ČEZ), vodoinstalace, vzduchotechnika, tuková kanalizace z kuchyně a hromosvod.