banner

banner2

Zakázky

Zakázky realizované podle zákona o veřejných zakázkách, tj. mimo malého rozsahu.

Zadavatelé

Subjekty, které jsou povinny postupovat podle zákona o veřejných zakázkách (veřejní, sektoroví, dotovovaní zadavatelé).

Dodavatelé

Dodavatelé předmětu veřejných zakázek, které byli vybráni na základě zadávacího řízení podle zákona o veřejných zakázkách.

zakázek
146 712
,- Kč
2 668 456 290 625
zadavatelů
9 251
Ø počet nabídek
4,5
dodavatelů
25 799
Ø cena
103 432 547